THT sản xuất cam Sơn Bình

Địa chỉ: Thôn SƠn Bình - xã Thượng Lộc - huyện Can Lộc

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn SƠn Bình - xã Thượng Lộc - huyện Can Lộc
Điện thoại
0368323455
Diện tích
60000m2
Sản lượng dự kiến
82900kg
Số lượng
2,800 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Thuộc doanh nghiệp
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Nguyễn Đình Anh
Điện thoại 0368323455
Địa chỉ Thôn Sơn Bình - xã Thượng Lộc - huyện Can Lộc