THT sản xuất cam Thanh Mỹ 2

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
Điện thoại
0988352737
Diện tích
65000m2
Sản lượng dự kiến
84000kg
Số lượng
3,050 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Trần Thư Hải
Điện thoại 0988352737
Địa chỉ Thôn Thanh Mỹ , xã Thượng Lộc , huyện Can Lộc