TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CAM CHANH BỤI TRẢY

Địa chỉ: Thôn Minh Giang, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Minh Giang, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Điện thoại
0917021962
Diện tích
52000m2
Sản lượng dự kiến
70000kg
Số lượng
2,800 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

TRẦN XUÂN HẠNH
Điện thoại 0917021962
Địa chỉ Thôn Minh Giang, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn