TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CAM CỘT ĐỀN

Địa chỉ: Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Điện thoại
0948694952
Diện tích
65000m2
Sản lượng dự kiến
110000kg
Số lượng
4,400 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

NGUYỄN MẠNH TÀI
Điện thoại 0948694952
Địa chỉ Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn