TỔ HỢP TÁC TRỒNG CAM LÒ NGÓI

Địa chỉ: Thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Điện thoại
0966517986
Diện tích
64000m2
Sản lượng dự kiến
85000kg
Số lượng
3,400 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

HOÀNG PHI LONG
Điện thoại 0966517986
Địa chỉ Thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn