TỔ HỢP TÁC TRỒNG CAM SƠN MAI

Địa chỉ: Thôn Tân Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Tân Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Điện thoại
0986973560
Diện tích
300000m2
Sản lượng dự kiến
450000kg
Số lượng
12,000 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Phan Trọng Nam
Điện thoại 0986973560
Địa chỉ Thôn Tân Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn