TỔ HỢP TÁC TRỒNG CAM VÀNG DÀI

Địa chỉ: Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Điện thoại
0769137448
Diện tích
50000m2
Sản lượng dự kiến
60000kg
Số lượng
2,400 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

NGUYỄN DƯƠNG DŨNG
Điện thoại 0769137448
Địa chỉ Thôn Hội Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn