Nâng cao kiến thức, kỹ năng về kinh tế tập thể cho hội viên nông dân

07:31, 25/07/2021

Tại hội nghị, các hội viên được phổ biến về Luật Hợp tác xã năm 2012; sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012; sự khác nhau giữa HTX nông nghiệp kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với tổ hợp tác; bản chất của HTX kiểu mới và một số chính sách ưu đãi (trong đó nhấn mạnh sự khác nhau giữa doanh nghiệp và HTX, các chính sách quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, chính sách ưu đãi quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách quy định tại nghị định 193/2013/NĐ-CP…

Phó phòng Tuyên truyền chính sách Liên minh HTX tỉnh – Lê Đăng Phúc phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012, giải thích sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012…

Hội viên cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia thực hiện hoạt động SXKD tại các mô hình kinh tế tập thể và kiến nghị một số vấn đề để giúp đỡ các HTX, tổ hợp tác do hội viên nông dân tham gia vươn lên phát triển tốt hơn.

Đây là dịp để hội viên nông dân nắm vững kiến thức về kinh tế tập thể cũng như các kỹ năng quản lý, điều hành HTX, tổ hợp tác, từ đó tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng hiệu quả các mô hình HTX, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh.