HTX NÔNG NGHIỆP GIA PHÚC

Địa chỉ: Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
0915419956
Diện tích
60000m2
Sản lượng dự kiến
43000kg
Số lượng
2,699 cây
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Thuộc doanh nghiệp
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Lê Vạn Hải
Điện thoại 0915419956
Địa chỉ Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh