HTX NÔNG NGHIỆP GIA PHÚC

Người đại diện
Lê Vạn Hải
Điện thoại liên hệ
0915419956
Địa chỉ
Thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Danh sách Vùng sản xuất
Giấy phép kinh doanh
Giấy chứng nhận